RSS

VIKIPĒDIJAI nav taisnība, – Oto SKULME nekad nav pārņēmis KTB vadību 1929. gadā pēc Raiņa nāves.

16 Jul

VIKIPĒDIJA šķirklī par OTO SKULMI atkārto okupācijas laika, Latpadomju enciklopēdijas, Bušenieku, etc. – varbūt pat apzināti (“nopelnus” ceļot) ieviestās nepareizības un prastas faktu kļūdas.

“Piedalījies Latvijas un PSRS tautu tuvināšanas biedrības dibināšanā, bet pēc Jāņa Raiņa nāves pārņēmis tās vadību.”

Pirmkārt, augšnosauktās biedrības, ar tādu nosaukumu, nekad nav bijis. Bija Raiņa apkceptētais, dokumentos, zīmogā un spiedogos redzamais, oficiāli apstiprinātais nosaukums ar savu, visai izteiksmīgu un dziļu jēgu.

Otrkārt, – Oto (Otto) Skulme nekad nebija Kulturālas tuvināšanas biedrības priekšsēdētājs un nekādu vadību biedrībā pēc Raiņa nāves nekad nav pārņēmis.

Biedrības 1929. gada 25. septembra valdes sēdes protokolā ir skaidri rakstīts: “Mirušā valdes priekšsēdētāja Raiņa vietā VALDĒ (izcēlums mans – B.D.) nāk pirmais kandidāts O. Skulme.”
Saprotiet jel – pirmais kandidāts uz vietu 7 cilvēku valdē, nevis uz priekšsēža vietu! Būtībā – O.Skulme bija taisni pēdējais, jaunienākušākais valdē, vadībā.
Pirmo vijoli valdē O. Skulme nekad nesasniedza un nespēlēja.
Tolaik, pēc Raiņa nāves, tāpat kā no Biedrības sākta gala, oficiāli to turpināja spēlēt Pāvils Rozītis.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

 
%d bloggers like this: