RSS

Monthly Archives: May 2012

Dr. Hanss – Georgs Vīks (Wieck) kā Baltijas – Ziemeļu pētījumu centra ielūgts viesis un starptautiskās LOIB konferences dalībnieks Rīgā. – Retrospektīva, 2009. – 2011. gadi.17-18 июня 2011 г. в Риге проходила международная конференция
“Ущерб нанесенный странам Прибалтики Советским Союзом”,
организованная “Обществом изучения оккупации Латвии” (LOIB)
при поддержке евродепутата от Латвии Инесе Вайдере (Гражданский союз). Форум проводился при поддержке Информационного центра Европарламента, Еврокомиссии, МИД Латвии и министерства экономики, а также политобъединения “Все – Латвии!”-ТБ/ДННЛ, Академии Наук, Музея оккупации Латвии, различных госучреждений и общественных организаций. Средства предоставила Еврокомиссия.
*
*
*

Конференция в Латвии: “Оккупация” укоренила в Прибалтике советскую экономическую модель
*
Преодоление странами Прибалтики последствий “советской оккупации” требует огромных ресурсов, объем которых даже не поддается определению, считает бывший сотрудник дипломатической службы ФРГ в 1954-1994 гг., экс-представитель Германии в Тегеране, Москве, НАТО, Нью-Дели, руководитель бюро ОБСЕ в Белоруссии Ганс-Георг Викк. Главным ущербом от “советской оккупации” он считает отрыв стран Прибалтики от европейской и мировой экономической системы и утрату этими странами структуры свободной рыночной экономики и соответствующих ей навыков населения.
Ганс – Георг Викк должен был выступить с докладом на международной конференции “Ущерб, нанесенный странам Прибалтики Советским Союзом” в Риге, однако не смог приехать лично. Вместо него и по поручению выступил Бонифаций Даукштс (LOIB, BZP centrs), который зачитал с трибуны основные тезисы доклада, озаглавленного Викком так: “Общие соображения об ущербе, причиненном советской экономической системой”.

 

“Царь латышский Видвут…” – daudzina Putina bezmaz dievinātais dižvēsturnieks KARAMZINS. – Ko nu tagad vairs liegties, ka tieši BALTI ir likuši pamatus Maskavas caru Romanovu dinastijai?

 

Par Arkādiju Fituņi – “Staļina jaunības draugu” no Baku, LVU PSRS vēstures katedras vadītāju, kuru viņš neizskaidrojamā veidā atstāja dzīvu, nenomušīja.

Kunis Knuts 17.11.08 0:36

Gan Hitlers, gan Staļins centās izdzēst visas savas jaunības gadu patiesās biogrāfijas pēdas. Savas oficiālās biogrāfijas viņi faktiski rakstīja, veidoja paši.
Staļins centās fiziski iznīcināt visus tos, kas kaut ko varēja liecināt par viņa agrīno, Kaukāza posmu, bērnību, garīgo semināru, terorista gaitām, Tiflisu un Baku, cietumiem un mistiskām bēgšanām no izsūtījumiem.
Bet interesantā kārtā tieši Rīgā, Universitātē, vēstures fakultātē 50.gados bija “saglabājies” kāds docents FITUNI, kurš atcerējās par Staļinu arī šo to, ko neviens cits vairs nepauda. Pastarpināti dažas viņa atmiņas ir saglabājušas…

***
Protams, šīs atmiņas ir vāktas un, vismaz daļēji, arī apkopotas.Doc. Levitāns (kuru 1951. gadā apcietināja lekcijas laikā fakultātē, viņš sēdēja vienā kamerā ar “pasionārisma” teorijas atklājēju, Annas Ahmatovas dēlu Gumiļevu Ozerlagā) bija ilggadējs mans sarunu un fenomenālu viņa erudīcijas ekskursu biedrs.

Tieši Levitāns man atklāja Fituņi “Staļina kompleksu” un Fituņi pausto par Staļina Kaukāza posmu.

 
Leave a comment

Posted by on 25/05/2012 in Biogrāfijas, Dokumenti

 

Maskavas “Regnum” nopūlas nesaprast: Почему в Литве на самом деле заработают реальные деньги, требуя от России компенсацию за советскую оккупацию.

http://www.regnum.ru/news/polit/1534501.html#ixzz1vmqZitbW

 
Leave a comment

Posted by on 24/05/2012 in Aktuāls todien, Dokumenti

 

TOBAGO – latviešu, “kūrlanderu” paradīze. – Latvijas izseno draugu, mūsu priecīgo krustmeitu un krustdēlu zeme.

No Helēnas Celmiņas grāmatas par “Kremļa Viktoru” – sirdsapziņas cietumnieku Viktoru Kalniņu.

 

Franču kontradmirālis Francois Cluzel pirms došanās – ar savu pavēlnieka atomavionesēju “Šarls de Golls” eskadras priekšgalā – uz operāciju “Hērakls” – uz Ben Ladena medībām no Indijas okeāna.

http://www.facebook.com/pages/Mission-H%C3%A9racl%C3%A8s/208581105846594?rf=173926982725802

 

Cik āfrolatviešu, Aļaskas indiāņu un asīriešu bija sarkano strēlnieku pulkos. – Kur Staļina laikos pagaist attēlā redzamā Jochana pēdas ?


 
 
%d bloggers like this: