RSS

Monthly Archives: December 2011

XX gadsimta slepenie arhīvi Lietuvā. TV dokumentēti vēstures detektīvi.

Stipra TV un pētnieciskā dokumentālistika – 12 vēstures detektīvi.

 

Aiz Nirnbergas tribunāla kulisēm. – Višinska speciālā komisija. Ļihačova grupa. Slepenie protokoli.

Stāsts par to, KĀ MANI PAR VISUPIRMO (nezin kā?) “REVIZIONISTU” Latvijas historiogrāfijā uzmelot mēģināja.

 

Ušakovs. Nu neko sev tāds… – tautu tēvs, kā Lielais Pēteris dzīvs! Pašas Romas un Visuma atbrīvotājs.. – Dzimtenes vēstures varonis Padomijā..

 

Paldies arī šīs grāmatas dāvinātājam Vīnē – par atzīmēm!

 

Par KGB arhīvu atdošanu, Raiņa nokļūšanu PSRS specdienestu redzeslokā un …

 Dr. I . Ronis “Nedēļa”, 2003, Nr. 38, 39. lpp.

Slepenais karš pret Latviju

vekordija.narod.ru/L-ONVD.PDF – Translate this page

File Format: PDF/Adobe Acrobat – Quick View
galvenais uzdevums bija pasaules revolūcijas gatavošana, ….. Latvijas naudā 1 023 000 rubļu jeb 3200 dolāru, 30 000 zelta rubļu ….. viltotu Latvijas rubļu, kurus apmainot iegūti l 023 000 īstu Latvijas rubļu, …… cīņu pret Krievijas (PSRS) izlūkdienesta darbību Latvijā atsedz Bonifācijs Daukšts savos rakstos

 

Visādu krievisku burtiņu iemācīšanas ļemantars.

Visiem mūsu mazbērniem – zinātkārajiem Latvijas dubultpavalstniekiem – amīšiem, englenderiem, ēsterreiķeriem… veltīts.

 

“Некий Бонифаций Даукштс” …

Рига – родина новогодней ёлки Pribalt.info

История ёлки начинается в VII веке — когда некий ученый монах Бонифаций
из английского городка Кридитона отправился в Германию учить людей
pribalt.info/statja66.phpSaglabātā kopijaLīdzīgs

Лео Таксиль. Священный вертеп

Некий Бонифаций, также причисленный к лику святых, проводил свои досуги
с куртизанкой по имени Аглая; об этом красноречиво повествуют
lib.ru/HRISTIAN/ATH/TAKSIL/sacredde.txtLīdzīgs
un vēl un vēl
un vēl
.
.
.
.
.

«Каникулы» Бонифация

Урон, нанесенный Латвии советской экономической системой…

На конференции общими соображениями о нанесенном ущербе поделился

некий Бонифаций Даукштс,

представитель вышеупомянутого Общества.

К слову, он поделился соображениями

не своими, a бывшего сотрудника дипломатической службы ФРГ в 1954-1994 годах, экс-представителя Германии в Тегеране, Москве, НАТО, Нью-Дели, руководителя бюро ОБСЕ в Белоруссии

Hans-Georg Wieck is a former chief of the German foreign intelligence service who was head of the OSCE Advisory and Monitoring Group in Belarus. He is also a former Ambassador to Tehran (1974-1977) and to Moscow (1977-1980)

Ганса-Георга Викка…

Вкратце цитируем: «До советской оккупации 1940 года экономика стран Прибалтики была частью европейской и мировой экономической системы. Советская система уничтожила свободный рынок, международную интеграцию экономики, саму концепцию частной собственнической экономической единицы и индивидуальное ее понимание. Ответственность и обязанности были замещены спускаемым сверху плановым процессом, который был ориентирован на интересы государства и партийного аппарата…

Касаясь роли военно–промышленного комплекса СССР в Латвии, авторы утверждают, что во всей промышленности республики он занимал 80%. Однако — за перечислением «эксплуатации» народного хозяйства ЛССР — они упускают те сотни тысяч человекочасов, которые отработали (бесплатно!) солдаты в колхозах и совхозах.

До чего же бойко сказал Ганс-Георг устами Бонифация!

Особенно впечатляет пассаж про трудящихся и строительство заводов. Во-первых, лично для меня в этой речи стало открытием, что строительство в Прибалтике заводов — это плохо. Другое открытие — то, что «общество СОСТОЯЛО из разного рода трудящихся на государство, с одной стороны, и партийных функционеров, с другой».

Так и хочется открыть глаза милейшему герр Гансу-Георгу…

Светлана КУБАСОВА

01.07.2011
 
7 Comments

Posted by on 14/12/2011 in Biogrāfijas

 

Alberts Kreņevskis. Latgale. – “Diplomātu dzejas antoloģija”.

 
55 Comments

Posted by on 14/12/2011 in Aktuāls todien, Dzeja

 

Rezolūcija par staļinisma noziegumiem.

Baltijas tautu frontēs 1989. gadā.

 

“Gatavas darbam un aizsardzībai” – sievietes okupētā Latvijā.

Atpūtnieces Jūrmalā.

Idejiski kulturālas pilnveides skati.

Pretēja dzimuma biedra sasnieguma apskatīšana.

 
 

Triptihs: Štrausa kompānija Vīnē, Anatolijas staigas.

 
1 Comment

Posted by on 14/12/2011 in Biogrāfijas, Galerija

 
 
%d bloggers like this: