RSS

Monthly Archives: October 2011

Vēsturnieku vides foto. 1980. gadi un jaunlaika mija. Atpazīšanai.

Aivars Straume, B. Daukšts, Teodors Zeids, Maksims Duhanovs, Rita Puriņa

Inesis Feldmanis, Pēteris Krupņikovs, Jekaterina Ripa

Kāda konference Mazajā aulā

Alberts Varslavāns, Antonijs Zunda, Aivars Stranga, B. Daukšts un mans rakstu sadarbnieks, poļu profesors Antonijs Giza.

Ciemos dziļi iekšā Šcecinas Universitātē, slavenā  fotomākslinieka darbnīcā. Paša autora, lietuviski jūtīgā Jerzy Giedrys, parakstīts foto. 16.11.1990

Konferencē, kurā latvieši daudz runāja par Katiņu, bet poļi – par Baltijas okupāciju.

Tā varēja to lietu atklātībā virzīt brīvāk un noteiktāk. Un nekāda paradoksa te nav. Mērķtiecīga zinātniska kooperācija, izmantojot komunistu sistēmu “vājos ķēdes locekļus”, kā smejies.

Foto – Jerzy Giedrys. 24.05.1990. Šcecinas Uni (Polija).

 
Leave a comment

Posted by on 25/10/2011 in Biogrāfijas, Dokumenti, Galerija

 

Fizika un lirika manā agrumā. Pēkšņs ieskats savos lineārajos arhīvos.

“Gatavs darbam un aizsardzībai” augstā pakāpē! Hi. Līdztekus vairākgadējiem panākumiem fizikas olimpiādēs negaidīti saņēmu uzaicinājumu uzreiz pēc 9. klases  – pa taisno, bez jebkāda papildus konkursa sākt mācīties piešķirtā vietā 1. kursā Krievijā, kādā no PSRS  Eiropas daļas vai Sibīrijas institūtiem ar kodolfizikas virzienu, speciālā stipendija. Fizika mani tomēr būtībā nekad tā īpaši neinteresēja…

LM, 25.03.1977LM,29.09.1978

 
1 Comment

Posted by on 23/10/2011 in Biogrāfijas, Dokumenti, Dzeja

 

Izaicinoša lasītājas vēstule laikrakstam “Cīņa”. Apdare un atkārtojums.

 

Planēta Zeme. – Manas Eiropas staigas un vērojumi. – Objekti.

 
1 Comment

Posted by on 22/10/2011 in Galerija

 

Kā Munters Oktobra svētkos piemetās pretpadomju garā. Historeska no prēmēta manuskripta.

 
Leave a comment

Posted by on 21/10/2011 in Arhīvu jautājumi, Historeskas

 

PSKP slepenās uzticamības personas saistību solījuma paraugs. – Компартприхват.

 
Leave a comment

Posted by on 21/10/2011 in Dokumenti

 

Šīs vasaras dzimtākās vietas…

 
Leave a comment

Posted by on 20/10/2011 in Biogrāfijas, Galerija

 

Skalbes “Saulrieti”. Draugam.

 
Leave a comment

Posted by on 19/10/2011 in Dzeja, Galerija

 

”Šveika” izcilnības lasošiem cilvēkiem.

Ūdenī katrs pliks cilvēks izskatās pēc deputāta, bet iespējams, ka tas ir bandīts.

Muļķiem arī jābūt, jo, kad visi būs gudri, tad pasaulē būs tik daudz gudrības, ka katrs otrais cilvēks no tās kļūs dulns.

Stratēģisku iemeslu dēļ bija izjājis cauri sējumiem.

Mirt ar apziņu, ka tavs karalauka pasta numurs ir 72.

Dzert alfabētiskā kārtībā.

Ella, pārpratusi viņa atgriešanās iemeslus, aiz nelaimīgas mīlestības atkal ielīda gultā.

Ja iedzimtas mīlestības nav, tad tā jārada varas ceļā.
Koris auroja Romas arēnas mocekļu dziesmu.

Dievs tēvs, kādiem neliešiem tad mums jābūt, lai mums pat ēst negribētos?

Vīne vispār ir visai svarīga pilsēta, – cik daudz plēsīgu zvēru gan nav vienā pašā Šēnbrunnas zvēru dārzā!

Mīļais draugs, visas parādības, būtnes un priekšmeti ir bezmiesīgi. Veids ir bezmiesīgs, un bezmiesība ir veids. Bezmiesība nav atdalāma no veida, veids nav atdalāms no bezmiesības. Kas ir bezmiesība, tas ir veids, kas ir veids, tā ir bezmiesība.

Studējat klasisko filozofiju? Tātad inteliģents žūpa.

Rakstiet mūsu žurnāla nodaļai “Dzīvnieki par dzīvniekiem”, – turklāt paturot prātā pašreizējo politisko situāciju!

Jūsu uzdevums ir sacerēt iedvesmojošus ievadrakstus, smeļoties vielu no dzīvnieku valsts un pielāgojot to katoļu svētkiem.

Esmu vienmēr mīlējis dzīvniekus, jo redzu tajos tiešu pārejas stadiju uz cilvēku.

“Slīpētais labdabis”, zīdītājs no ķenguru sugas.

Kolibriji jeb turku zīlītes.

Pēc svētā Augustīna mācības nekādas Austrālijas nav, tas ir antikrists, kas jūs kārdina.

Inteliģentus cilvēkus taisni vajadzētu sūtīt virtuves darbos, lai ēdienos rastos dažādība.

Aldaris, kas pat pie alus lika sīpolus, jo tie vairojot slāpes.

Iejūtīga dzejnieka suminājums: Ar kādu aizgrābtību, cik nepiespiesti, bez kādas klīrības jūs bolāt acis uz dabas ainavu!

Jēdziens “pēdējais pie lielgabala” nozīmē tik daudz dvēseles spēka!

Vai to krievu vēl daudz, biedri? – Šveiks ievaicājās. –
Labi būtu sadalīt viņus vienmērīgi visam laikam, jo pārāk daudz vienā reizē nav veselīgi. Jaunboļeslavas krājkasē strādāja kasieris, kāds Vilda kungs, un viņš zaga no šās kases pa drusciņai, vienmērīgi, lai nerastos aizdomas…

Runcis naktī uz kartes bija saslapinājis visas frontes un aptašķījis visus armijas korpusus.

– Kas pie jums no jauna?
– Vēl nekas noteikts nav zināms, obrlajtnanta kungs.

Mani raksti pārsniedz manas spējas.

 
1 Comment

Posted by on 19/10/2011 in Aktuāls todien, Dokumenti

 

Āfrikas komits Bonifācijs, “pēdējais no romiešiem”…

 

 

Bonifācijs – romiešu karavadonis.
Бонифаций (лат. Bonifacius, ум. 432 г.) — полководец Западно-Римской империи, комит Африки в 422—432 гг.

Бонифаций стал фактическим правителем африканских провинций Западно-Римской империи в период смуты в Риме после смерти в 423 году императора Гонория.

Сначала он был утвержден имперским правительством в качестве комита Африки, затем его безуспешно пытались низложить военным путём и после неудачи снова признали римским наместником. В 432 году он был смертельно ранен в междоусобном сражении против римского полководца Флавия Аэция.

Прокопий Кесарийский, отмечая его достоинства, удостоил его вместе с Аэцием эпитета «последний из римлян».

No tā laikam dažs labs secina, ka strādāju Aizsardzības ministrijā.

 
Leave a comment

Posted by on 18/10/2011 in Biogrāfijas

 
 
%d bloggers like this: