RSS

Monthly Archives: September 2011

Vai nēģeru karalis galu galā apēda to savu kāju? Civilizāciju mocības.

 
Leave a comment

Posted by on 28/09/2011 in Preses izgriezumu arhīvs

 

“Čas” 2001. gada 30. decembra aizgrābtajam mudinājumam drīz jau … gadi! Tulkojuma autors – nezināms. Tulkojums – nožēlojams. “Dižojies..”

 

“Bonifācijs” – Čerčila slepenāko ienākošo izlūkošanas ziņu kastītes nosaukums. Izdomāta britu pseidoaģenta segvārds.

   „BONIFĀCIJS” – Vinstona Čērčila visslepenāko izlūkošanas ziņu kastīte.

“Ultra” (иногда писалось через верхний регистр – ULTRA), было общим именем расшифрованных британской разведкой шифрограмм нацисткой Германии. Со временем это обозначение стало стандартным как в США так и в Великобритании. Как и в большинстве кодовых имен, англичане здесь не проявили особой выдумки. Имя “Ultra”, иначе же говоря -“Крайность” потому что, дешифрованные сообщения занимали высшую ступень секретности и шли под грифом “Ultra secret”, оставляя за собой заурядные “Top secret” и “Secret”. 

Поскольку большинство сообщений нацисткой  Германии шифровалось на криптомашине “Enigma”, то “Ultra” стала почти синонимом расшифровки “Enigma”.  

Пока  название “Ultra” не было принято повсеместно, существовало еще несколько названий.

Пожалуй, самым известным синонимом был “Бонифаций“. Именно его чаще всего употребляет Уинстон Черчилль в своих мемуарах.  

Были  установлены строгие правила, направленные на то, чтоб как можно меньшее людей знали о существовании проекта “Ultra”, в надежде на то, чтоб не выдать утечкой или действием немцам тот факт, что их сообщения читаются.

Так, в начале войны был придуман “Бонифаций“, чтоб у непосвященных создалось впечатление, будто источником этого канала был секретный агент.

Так секретные сообщения “Бонифация” поступали лично к Премьер-министру Уинстону Черчиллю в закрытый ящик, ключ от которого имел только он.

Domāju par to Monako.

 
1 Comment

Posted by on 27/09/2011 in Biogrāfijas, Dokumenti

 

Kur neredzamas Indijas man pieder…

Kur neredzamas Indijas man pieder…

Kur neredzamas Indijas man pieder,
par skūpstu, valdniec,
Ceilonu tev došu,
trīs pāvus, tīģeri,
un sari apskaujošu…

Vēl – pastāstīšu,
kas ir lins un priede…

… un lūdzot,
sandales lai sameklēju es,
tu mazliet žāvāsies
un jautāsi, vai zinu,
kā latviski var pateikt…

happiness…

 
Leave a comment

Posted by on 27/09/2011 in Aktuāls todien, Dzeja, Galerija

 

Baltijas – Ziemeļu pētījumu centrs (BZPC). Redzama ideju sala Ziemeļu puslodē. Šoreiz – ieskats Centra 1993. gadā organizēto starptautisko konferenču darba tēmās.

 

 

Visādu klasiķu privātā dzīve. No agrīnās sadarbības ar prof. Antoniju Gizu poļu presē.

Bonifacy Daukszt.
Prywatne życie klasykow marksizmu–lenininzmu.

“Ziemia i Morze”, 31. grudnia, 1990. (Polija.)

 
1 Comment

Posted by on 26/09/2011 in Uncategorized

 

“Eksistence” gaida, bet Dante tur pozu.

 

Ādolfs Šprūdžs – vēsturnieks, mans jaukais novadnieks, ciemiņš un sarunu biedrs Vīnē vairāku gadu apciemojumos – pasaules dižo bibliotekāru saietu reizēs.

Ādolfa Sprūdža piemiņai

(2003. gada) 12. februārī Čikāgā 80 gadu vecumā pēc sirdstriekas negaidīti aizsaulē aizsaukts starptautiski atzīsts publicists, sabiedrisks darbinieks un bibliotēku zinātnieks Ādolfs Sprūdžs. Vēl pagājušajā gadā Čikāgas Dziesmu svētku “Vadoni” bija viņa ierosmīgais ievadraksts, un šī gada maijā viņš gatavojās doties uz Rīgu, lai saņemtu viņam pagājušā gada rudenī piešķirto Triju Zvaigžņu ordeni. Tā bija trešā atzinība Ādolfa Sprūdža darbam pēdējo triju gadu laikā: 2000. gada jūlijā Amerikas Tieslietu bibliotekāru apvienība viņam piešķīra augstāko profesionālās atzinības balvu – Marian Gould Galiagher Distinguished Service Award, un 2001. gadā 2. pasaules latviešu zinātnieku kongresā Rīgā viņš saņēma Latvijas Zinātņu akadēmijas goda doktora grādu jurisprudencē.

Ādolfam Sprūdžam bija ļoti daudzpusīga izglītība. Pēc komercskolas viņš sāka tieslietu studijas Latvijas Universitātē un tās turpināja Tibingenas Universitātē Vācijā. Pēc studiju pārtraukuma sakarā ar darbu Anglijā viņš dabūja stipendiju Lūvenas Katoļu Universitātē Beļģijā un tur ieguva divus licenciāta grādus – tautsaimniecībā un starptautiskajās attiecībās. Pārcēlies uz Čikāgu, ASV, Sprūdžs pēc studijām Rozary koledžā 1961. gadā iegūst maģistra grādu bibliotekāru zinībās.

Starptautisko tiesību laukā Sprūdžam ir īpaša interese par Latviju, un viņa Luvēnas Universitātes diplomdarbu “The Baltic States and the American policy 1940–1953” izmantoja

ASV Kongress t. s. Kerstena komitejas ziņojumā kā nozīmīgāko dokumentu angļu valodā par Baltijas valstīm.

Tikpat nozīmīgs ir viņa un Armīna Rūša sastādītais, 1968. gadā izdotais rakstu krājums Latvijas sūtņa ASV Alfrēda Bīlmaņa piemiņai “Res Baltica”. Tanī dokumentēta un iztirzāta Baltijas valstu okupācijas neatzīšana brīvajā pasaulē. Šai grāmatai bija liela nozīme starptautiskai informācijai par Baltijas valstīm, jo par to rakstīja daudzos starptautisko tiesību un attiecību žurnālos.

No Ādolfa Sprūdža sarakstītajām vai rediģētajām daudzajām grāmatām vēl varētu minēt 1994. gadā iznākušo rakstu krājumu “The Baltic path to independance: An International Reader of selected articles” ar vadošo starptautisko zinātnieku rakstiem, kas ir īpaši noderīgi baltiešu valstsvīriem un diplomātiem. Sprūdžs daudz rakstījis arī dažādos rakstu krājumos, žurnālos un avīzēs angļu, franču, vācu un latviešu valodā. Viņa nozīmīgākie raksti latviešu valodā sakopoti 2000. gadā izdotajā rakstu krājumā “Ardievas laikmetam”, kas ir atrodams arī internetā: http://www.law.uchicago.edu/faculty/sprudzs/index.html

Sprūdžs vienmēr piedalījās latviešu sabiedriskajā dzīvē, jau sākot ar studiju gadiem Vācijā, kad viņš pievienojās akadēmiskajai vienībai “Līdums”.

Lai veicinātu starptautisko atbalstu Latvijas neatkarības atjaunošanai, Ādolfs Sprūdžs 1988. g. Dziesmusvētku laikā Rīgā pārrunāja ar Latvijas Universitātes rektoru Juri Zaķi iespēju Rīgā sarīkot starptautisko tiesību konferenci. Saņemot principiālu piekrišanu, viņš sāka to organizēt, un starptautiskā konference par ekoloģiju un tiesībām Baltijas jūras reģionā notika Rīgā 1990. gadā.

Ādolfs Sprūdžs dzimis 1922. gada 19. septembrī Rēzeknes apriņķa Sakstagala pagastā kā ģimenes trešais dēls. Par viņa izglītības gaitām jau minēts iepriekš. Būdams Anglijā 1967.–69. g., Sprūdžs māca angļu valodu Eiropas strādnieku nometnēs. Pārcēlies uz Čikāgu, ASV, viņš darbojas par tieslietu bibliotekāru, sākumā Ziemeļrietumu un Illinojas Universitātēs, bet, sākot ar 1991. gadu, Čikāgas Universitātē, kur viņš strādā līdz aiziešanai pensijā 1992. gadā un kā emeritus lektors arī pēc tam. Te viņš izveido plašu starptautisko likumu kolekciju. Zinātniskā darbā viņa galvenā interese ir starptautiskie līgumi.

Kā izcilu administratoru viņu 1986.–92. g. ievēl par Amerikas Tieslietu bibliotekāru apvienības prezidentu.

Čikāgas laikraksti “Chicago Tribune” un “Chicago Sun” savos Ādolfam Sprūdžam veltītos piemiņas rakstos uzsver viņa cīņu par brīvu Latviju, kā arī tieslietu bibliotēku modernizēšanu un paplašināšanu…

Aleksis Dreimanis,
LZA ārzemju loceklis

“Zinātnes Vēstnesis”, 2003. gada 31. martā.

 

Viļņas ”partizāņu” virsnieka laiks. Ziemeļu pilsētiņa.

Viļņā. 1974. Ar “partizāņu” iesaukuma laika pastāvīgo klaiņu biedru, dižā latvju hokejista Artura Irbes tēvu Āriju Irbi.

Sapņojumi par civilu dzīvi.

 

Vācu ŠTAZI arhīvi Baltijā. Ne lieli, bet nezināmi.

 
 
%d bloggers like this: