RSS

No prof. Antonija Zundas referāta Latvijas vēsturnieku I kongresa plenārsēdē „Latvijas ārpolitikas pētniecība pēc valsts neatkarības atjaunošanas: rezultāti un problēmjautājumi”.

21 Sep

Runājot par Latvijas ārpolitikas pētniecību A. Zunda norādīja, ka

“Vēl būtu noteikti jāpiemin Baltijas – Ziemeļu pētījumu centrs, ko vada diplomāts un vēsturnieks Bonifācijs Daukšts.

Centra līdzstrādnieki J.Prikulis, T.Puisāns, A.Puga un  B.Daukšts ir publicējuši vairāk nekā 200 rakstu par Latvijas vēsturi, tajā skaitā aktuāliem ārpolitikas jautājumiem.

Pēc  centra iniciatīvas šogad tika noorganizēta arī plaša starptautiskā konference „PSRS nodarītie zaudējumi Baltijā.”

 

No referāta ierosinājies, pilnum pilnākai ainai par Centra darbu turpmākās reizēs papildus publiskošu vēl citus izvērstus rakstu un vizuālos materiālus.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

 
%d bloggers like this: