RSS

Monthly Archives: August 2011

CAFE – Vīnē atrastā kaislība.

 
Leave a comment

Posted by on 20/08/2011 in Galerija, Grāmatu sejas

 

Atzied DŽOHARA DUDAJEVA vārds un tēls – aizvien vērienīgāk arī Baltijas FILATĒLIJĀ.

— Varu sniegt filatēlijas jēdziena zinātnisko definējumu, jo savā darbā izmantoju profesionālas metodes. Filatēlija ir pastmarku, etiķešu, birku, kalendāru un zīmogmarku, kā arī aplokšņu, atklātņu kolekcionēšana. Šis hobijs radās XIX gadsimta 40. gados, kad sāka izlaist pastmarkas. Terminu “filatēlija”, ko veido grieķu vārdi “phileō” (mīlu) un “telos” (nodeva), ieviesa franču kolekcionārs Erpēns.

– saka intervijā presē jaunais Latgales filatēlists Lociks par šo kolekcionēšanas žanru kā gara nostiprināšanas līniju.

 

Bosforā.. man sen vairs būt nav nācies…

Татьяна Доронина Никогда я не был на Босфоре‏ – YouTube

http://www.youtube.com/watch?v=GUjbSDBEHF83 min – 15 Jun 2009 – Uploaded by Pustinnik25
Запись с “Голубого огонька”. 31 декабря 1981 г. Музыка Г. Пономаренко, слова С. Есенин.
 
Leave a comment

Posted by on 19/08/2011 in Dzeja, Galerija

 

Draugs mans…

Foto: Corbis

 
Leave a comment

Posted by on 14/08/2011 in Dzeja, Galerija

 

‘Jauna Gaita’. Jauna numura angliskais saturs. Kas tas es, ko rakstu? Paskatiet!

Bonifācijs Daukšts, veteran diplomat and expert on Latvia’s “near-abroad”, poet and translator, comments on Heinrihs Strods’ monograph PSRS politiskā cenzūra Latvijā: 1940-1990 (USSR Political Censorship in Latvia: 1940-1990).

 

Markss – uz latvju dzejas un folkloras saskares fona.

“Tautietis” Kārlis Markss – dažas neskaidrības uz latviešu dzejas un folkloras robežas.

  •  

     

Taisnību sakot, par minēto personu ir nācies dzirdēt tikai pāris lielisku tautasdziesmu, pie tam abas nekaunīgas, tāpēc saņemšos un necitēšu. Labāk, kā iegājies – kaut ko no Raiņa. 
Rainis, kā zināms, labprāt bija gatavs iztulkot pilnīgu visu Marksa “Kapitālu”, bet – kā par sodu – neatradās neviens bagāts izdevējs. Komanditsabiedrība “Tālavas taurētājs” vai vienkārši “Taurētājs” (lāgā neatceros) kaut kur ap 1908. gadu gan bija saņēmusies tulkojumu izdot, taču nikno cenzūras draudu priekšā atteicās no lielās ierosmes. Tā toreiz pajuka iecerētā Raiņa literārtehniskā saskare ar šo šķiriski pavedinošo Rietumu pasaules gara ražojumu.
Cita lieta – kā mūsu varoņa Marksa tēls iemiesojās Raiņa paša daiļradē. Rainis, kā zināms, bija iecerējis uzrakstīt lugu “Saules bērns”. Lugas centrālais varonis – Īls, sākot ar 1900. gadu, visur uzmetumos mīlīgi saukts par Īliņu. 
Šis Īls – kā jau tas latviešu folklorā pieņemts – izcelsmes aspektā cēlies no lāčiem:
“Es lāča dēls iz varas lauzta klēpja.
No pārspēka (! – B.D.) es radīts kaislā priekā!”
Kas ir šis Īls citos – skumjākos – aspektos, tas gan lasītājam tik vienkārši netop skaidrs. Citā vietā Rainis mums saka: “Sociālisms ir vislielākā cīņa pasaulē, tas ir Īls.”
Vēl citā lugas cēlienā dzejnieks savukārt atklāti nosauc sava varoņa reāli miesisko prototipu: “Markss atrada sociālisma atslēgu, bet tomēr palika vēl pāri visa lielā, garā cīņa pie pašas atslēgšanas. 

Tātad Īls – Markss, un Saules bērns – līdzīgs citam atradējam – Mečņikovam. Bet Īls taču cīnītājs un ne atradējs? Tikai līdzība (ar Marksu kā varoni citā darbā). 
Īls – tautas un cilvēces cīņu varons.” (Sīkāk skat.: Literārais mantojums, II daļa. R., 1961, 337.-348. lpp.).
Beigās Rainis lasītāju ar savu sarežģīto Īliņu – Marksu noved galīgā nesaprašanā. Tā, piemēram, lugas varone Zemes meita vienreiz sāk slavināt šito lāču dzimtas atvasi:
“Tu ticis tautas dēls, tu krietnis tautietis.”
Bet tautietis Markss (Īliņš, sociālisms utt.) atkal cērt pretī:
“Ak, nē, es tas neesmu, es esmu cits – “
“Kas tad?”
“Ē, ko, es tāpat, laid mani mierā!”
Taisnību sakot, iedziļinoties latviešu folkloristiskajās lugās un arīdzan tautasdziesmās, par Marksu neko lāgā nevar saprast. Nav jau tā nekāda īstena dokumentārā literatūra. 

Cita lieta – laikabiedru atmiņas.

 
Leave a comment

Posted by on 09/08/2011 in Dzeja, Historeskas

 

Lihtenšteinas prinča Luitpolda patronāžā, kultūrdiplomātu tējas salonā tapusī ideja īstenota. Mākslas vēstures daudzvalodu izdevumā arī neliels mans tulkojums latvju valodā. Te tas vāciski.

 

Cara stipendiāti, studenti, sevišķi Rainis un Stučka, arī Vidiņi, dzēruši Pēterburgā kaujas ar krievu imperatora policiju. Dokumentēts.

 

LOIB Konsultatīvā padome. Zināšanai.

Latvijas Okupācijas izpētes biedrības logoLOIB Konsultatīvā padome

KONSULTATĪVĀS PADOMES SASTĀVS

Nr. Vārds, uzvārds Zinātniskais grāds / Amats
1 Inese Vaidere – Padomes vadītāja Profesore, ekonomikas doktore / Eiropas Parlamenta deputāte. 1996.-1997. Ekonomikas ministrijas parlamentārā sekretāre. 1997.-1998. Ministru prezidenta padomniece. 1998.-1999. vides valsts ministre. 1999.-2000. LR Valsts prezidentes padomniece
2 Bleiere Daina Dr.hist. / Rīgas Stradiņa Universitātes Eiropas studiju fakultātes Politikas zinātnes katedras docente. LU Latvijas Vēstures institūta vadošā pētniece. Latvijas Vēsturnieku komisijas locekle
3 Daukšts Bonifācijs Vēsturnieks, diplomāts, publicists. Baltijas – Ziemeļu pētījumu centra prezidents.  LOIB valdes loceklis
4 Eglāja-Kristsone Eva Dr. philol./ pētniece Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūtā
5 Eglīte Pārsla Demogrāfe, cilvēku ģeogrāfija, LZA korespondētājlocekle
6 Feldmanis Inesis Dr.habil.hist., Latvijas Zinātņu akadēmijas īstenais loceklis, profesors / Latvijas vēsturnieku komisijas priekšsēdētājs
7 Fleija Aija V/a Latvijas Kara muzejs direktore. Latvijas muzeju padomes priekšsēd. vietniece, Latvijas muzeju biedrības Revīzijas komisijas vadītāja
8 Jundzis Tālavs Dr.habil. sc. pol., dr. iur., LU profesors, akadēmiķis / LZA viceprezidents
9 Kalniete Sandra Eiropas Parlamenta deputāte, Eiropas vēstures apvienošanas grupas vadītāja. 2006.-2009. Saeimas deputāte, 2004. Eiropas Komisijas locekle, 2002.-2004. ārlietu ministre, 1993.-2002. LR ārkārtējā un pilnvarotā vēstniece Francijā, UNESCO, ANO
10 Kļaviņa Daina Dr.hist./ Latvijas Vēsturnieku komisijas locekle. 1991.-2010. Latvijas Valsts arhīva direktore, AS Arhīvu serviss valdes locekle, arhīva vadītāja
11 Krēsliņš Kārlis Dr.habil.ing., Nacionālās aizsardzības akadēmijas profesors / Latvijas pārstāvis NATO padomnieku grupā
12 Kristovskis Ģirts Valdis LR ārlietu ministrs. 2004.-2009. Eiropas Parlamenta deputāts. 1998.-2004. aizsardzības ministrs. 1993.-1994. iekšlietu ministrs
13 Mežmalis Andrejs Atvaļināts flotiles admirālis. Latvijas Ārlietu ministra konsultants militārās lietās. Dienējis ASV un LV bruņotos spēkos
14 Nollendorfs Valters Ph.D., profesors emeritus, / LZA ārzemju loceklis. Latvijas Okupācijas muzeja b-bas valdes priekšsēdis. Latvijas Vēsturnieku komisijas loceklis
15 Osis Uldis Ekonomikas doktors, profesors / SIA “Konsorts” valdes loceklis. 4.Saeimas deputāts, 1993.-1994. finanšu ministrs
16 Počs Jānis LZA Ekonomikas institūta pētnieks, docents Sociālo tehnoloģiju augstskolā. Ekonomikas eksperts. LOIB revidents
17 Prikulis Juris Dr. pfil, politologs, dažādu publikāciju autors ekonomikas, filozofijas, politoloģijas un vēstures jomā
18 Riekstiņš Jānis Ilggadīgs Latvijas Valsts arhīva pētnieks, vēsturnieks, žurnālists
19 Soms Roberts Dr.oec. / Banku augstskolas Ekonomikas informātikas specializācijas vadītājs, 1976.-1993. Latvijas tautsaimniecības institūta direktors, Ekonomikas eksperts
20 Strods Heinrihs Dr.habil.hist., profesors emeritus / Latvijas Vēsturnieku komisijas loceklis
21 Šneidere Irēna Dr. hist./ LU Latvijas Vēstures institūta vadošā pētniece. Latvijas Vēsturnieku komisijas locekle
22 Vitkovskis Jānis Asoc. profesors / Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultāte
23 Vītols Vilis Vītolu fonda dibinātājs. 1993.-1999. Latvijas goda konsuls Venecuēlā
24 Zālīte Indulis 1995.-2009. Totalitārisma seku dokumentēšanas centra direktors. VDK darbības pētnieks. LOIB valdes loceklis
 

Occupied Baltic states. Opinion No. 193 (1996). Ar vārdiem, bez pēdiņām. EPPA dokuments dienesta atkārtošanai

 
Leave a comment

Posted by on 01/08/2011 in Aktuāls todien, Dokumenti, Galerija

 
 
%d bloggers like this: