RSS

Katiņa un Latvija. Latvieši un citi ar Latviju saistītie visas Katiņas nometņu un cietumu sistēmas upuri nav vēl apzināti. .

30 Jul

Foto:
Vēstures laika centrā.
Trīs latviešu vēsturnieki kādā no 1980. – 1990. gadu mijas konferencēm Šcecinas Universitātē.
Katru reizi, oficiāli vai pusoficiāli, vienmēr tika skarts Katiņas nozieguma jautājums, un paradoksālā kārtā brīvāk par tā dziļāko būtību nereti varēja uzdrošināties runāt poļu iestādēm nepakļautie ārzemju viesi, tostarp mēs, no Latvijas. Pirmais no kreisās rindā, gaišā kreklā, slavenais profesors Antonijs GIZA – sadarbībā ar viņu pseidonīma aizsegā publicēju vairākus plaši noskanējušus rakstus… kontinentālajā Eiropā, Latvijā un citurienē.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

 
%d bloggers like this: