RSS

“Valsts cenzūra Padomju Savienībā” – “Jaunā Gaita” (Kanāda, Toronto) pirmoreiz publicējusi B. Daukšta rakstu (2011.gada rudeņa numurā 266). Radošs prieks arī par portālā “1/4 Satori” (www.satori.lv) publicēto “Tirānu dzeja: Staļina gadījums”.

29 Jul

 

BONIFĀCIJS DAUKŠTS: TIRĀNU DZEJA: STAĻINA GADĪJUMS. (12)

2011. gada 26. jūlijā

Rubrika: Redzējumi
.

Ir stingri iestāvējies uzskats, ka līdz 1939. gadam nevienā no Josifa Staļina oficiālajām vai neoficiālajām biogrāfijām, – nedz pašā Padomijā, nedz arī kādā citā no planētas zemēm – ne reizi neesot bijis atrodams pat sīks mājiens par kādu viņa dzejotvēlmes vai vispār emocionālas daiļradīšanas izpausmi. Patiešām pēkšņs, neviena īsti negaidīts un visai aizkavējies vārsmotu vārdu gāziens (gruzīnu valodā) atrada savu autoru jau Maskavas caru Kremlī esošu, – „pasaules proletariāta vadoņa” un „visu tautu tēva” personā. Tas atgadījās kādus četrdesmit piecus gadus pēc pirmajām „jaunā dzejnieka Staļina” publikācijām presē vēl iepriekšējā, 19. gadsimtā.

Staļins nav iekļāvis nekādus dzejojumus savu rakstu krājumos. Viņš nekad sabiedrībai zināmā veidā nav pretendējis uz viņa vārdam piesaistīto dzejas pantu autora tiesībām, kaut gan, – arī fakts, – nekad nav tās noliedzis. Plašākas pasaules zināšanā viņš līdz pašam mūža galam izlikās it kā vispār īsti pat nepamanījis šo savas biogrāfijas „iestarpi ar dzejoļiem”…

Kultūras žurnāls jeb rakstu krājums kultūrai un brīvai domai “Jaunā Gaita”.

Kultūras un patstāvīgas domas portāls…  http://www.satori.lv

Jūtami sasaucas.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

 
%d bloggers like this: