RSS

Šaurītes. Atceros…

28 Jun

… atceros – upes brasla vidū pie vēl pirmajā karā celta baļķu tilta kavējās iebridis izbrīnījies kumeliņš, garkājains kā meitene, un … turpat pļavā kaut ko piedodoši bubināja viņa mamma – milzīga, skaista ķēve, ar krēpēm smagām kā ūdenskritums…
mēs, mazie, skrējām uz turieni, uz šaurītēm, paskatīties, kā tur rotaļājas sīkās, tramīgās mailītes un pavisam naivās raudiņas no Sekļu ezera…
dienvidū mēs apķērušies aizmigām ēnas pusē uz paviļas aiz kaut kā pavedinoši smaržojošas pirtiņas…
bet straume nesa garām garenus bērzu
atspulgus…
virpulīgi zilspārnu tauriņi un taurenītes vijās un mīlējās zaļganīga kalmju līča tīksmē…
un kaut kur mūs jau meklēja un sauca mūsu jaunavīgās, stiprās, uz īsu brīdi pusdienā no kolhoza atsteigušās mammītes…
vismaz tos savus bērnus pabarot, kur nu atkal aizklīduši…

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

 
%d bloggers like this: