RSS

Uzkāpšana pašsadedzināšanās sārtā.

28 Apr


                                                      Historeska.

Tajos, starpkaru gados padomju izlūkdienestu vadības attieksmē pret sievietēm valdīja divi pretēji viedokļi. Vieni Centra superspiegi uzskatīja, ka uz “balto” aizrobežu jāsūta operatīvie darbinieki kopā ar viņu sievām – lai vīrieši tur neblandītos, pa krogiem, neielaistos gadījuma sakaros  ar prostitūtām (vai tikpat izlaidīgām bezmaksas sievietēm) un, galvenais, – lai liktenīgi neiemīlētos kādā no skaistulītēm, ko speciāli varēja pabāzt priekšā naidīgā imperiālistu pretizlūkošana. Otri virsspiegi Centrā, savukārt, iebilda: iekrišanas gadījumā boļševistiskais vīrs noteikti pretosies un visādi centīsies izgrozīties, bet sieva jau nu gan pēc pirmās elementārās purna dauzīšanas izstāstīs visu, ko vien zinās – gan par vīru, gan Kremļa noslēpumiem. Katrā gadījumā tika nodrīzināts rīkoties tā, lai līdzņemamās sievas nezinātu daudz vairāk nekā tām paredzēts. Viennozīmīgi valdīja uzskats, ka tieši vīram sieva stingri jātur rokās, un nevis otrādi…

Slavenais padomju subversīvo lietu speciālists Dmitrijs Bistroļetovs augšminētajā sakarā min pamācošus spilgti kontrastējošus gadījumus no savas plašās pieredzes. Vienā no savām 12 (!) neizdotajām atmiņu grāmatām viņš raksta: “Manu acu priekšā bija dažādi piemēri:

“Mans” jeb „Mens”(tas – kāda sarkanā spiega segvārds. – B.D.) nonāca savas sievas Lidijas rokās, viņi plostoja kopā un kopā blandījās pa krodziņiem, viņa jaucās iekšā operatīvajā darbā, pārzināja to ne sliktāk kā vīrs, komandēja un apvainoja mūs visus ar savu iejaukšanos un norādījumiem.”

Skaidrības labad jāpiemin arī tāds maz izgaismots, bet padomju izlūkdienestā atzīts operatīvs paņēmiens kā savu sievu iesūtīšana taisni pretinieku gultās ar speciāliem uzdevumiem (tas tika praktizēts ne tikai mūsu Baltijas telpā, bet arīdzan citos pasaules reģionos). Šādas prakses gadījumi Baltijas valstīs būtu detalizētāka izklāsta vērti, bet šoreiz visādu apstākļu spiesti pakavēsimies tikai pie hrestomātiskā atgadījuma no jau minētā leģendārā Dmitrija Bistroļetova un viņa sievas Jolantas dzīves.

Reiz šim Bistroļetovam ienāca prātā kārtējā ģeniālā ideja, kā samērā vienkārši iegūt nepieciešamo informāciju no bijušā Itālijas izlūkdienesta šefa, ģenerālštāba pulkveža, Gaetano Vivaldi.

Bistroļetovs atceras: “Es uzrakstīju raportu. Plāns bija vienkāršs: izdod manu sievu par sievu pulkvedim Vivaldi. Šo priekšlikumu atbalstīja ģenerāļi Malli un Bazarovs — mani priekšnieki ārzemēs. Tam piekrita arī Boriss Bermans (Centra pārstāvis — B.D.). Maskava atzina ideju par labu. Sekoja akcijas tiešās izpildītājas Joločkas (Jolantas) audzināšanas darbs.

Paša Bistroļetova atstāstījumā tas skan šādi; „Spīlējot mugurā šauro kleitu, Jolanta, asaras rijot, sāka spiegt „Tu sūti mani (…) ar kaut kādu pulkvedi!” Viņa lietoja rupju izteicienu (…)

Tad, redzēdams, ka lieta aizgājusi pārāk tālu, es izšķīros par izmisuma soli. (..) Izstāstīju par savu  intīmo sakaru ar Fjorelli Imperiali: Nu tu taču redzi, Joločka, ka šajā gadījumā mēs abi esam upuri. Taču brīvprātīgi upuri. Mūsu  uzvaras vārdā mēs esam uzkāpuši pašsadedzināšanās sārtā…”

Jāpiebilst, ka šī kāpšana pašsadedzināšanās sārtā pasaules revolūcijas vārdā tomēr netika pienācīgi novērtēta. Kāds augsts, aprobežoti domājošs neredzamās frontes priekšnieks uz oficiālā iesnieguma par ārzemēs strādājošu darbinieču grupas apbalvošanu bija uzšņāpis nicīgu rezolūciju: “Jūsu m…. ordeņus nedot!” Tā raksta avīzes.

 
Leave a comment

Posted by on 28/04/2011 in Historeskas

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

 
%d bloggers like this: