RSS

Category Archives: Latvieši un Latvija pasaulē

Mana mammīte, Aglonas novada pastniece, dienesta formā 1960.gadu vidū.

IMAGE2949

Tajos gados, mammītei darbā palīdzot, ar mopēdu, riteni braukdams vai kājām iedams, avīzes, vēstules, pensijas un banderoles nesdams, pabiju visās mūsu plašās, mežu un kalnāju šķērsotās apkaimes mājās un ģimenēs, – gan ikdienā, gan priekos, gan bēdās, gan visādos starpgadījumos. Atceros, kā ļaudīm likteņi risinājās, kā man pasaules atklājās un dzīves.. Galvenais nekad vairs neaizmirstas.
Un īpaši sen jau tas nebija – tikai pirms kādiem 50 gadiem..

 

DAUKŠTA zvaigzne – saistoša, neliela, bet spoža SAULE Rainim īpaši mīļā ORIONA zvaigznājā.

Rainis: … ko tu man vari padarīt, aiz manis zvaigznes! | Apollo

pakalpojumi.apollo.lv/zinas/rainiszvaigznes/288008Saglabātā kopija

Rainis: … ko tu man vari padarīt, aiz manis zvaigznes! Tas pats, ko tik ļoti bija
iemīlējis Rainis. Šveices Oriona zvaigznājs ir šā gada Dzejas dienu simbols.

Precīzas DAUKŠTA zvaigznes koordinātes atrodamas galaktikas zvaigžņu atlasos, katalogos. Zvaigznes vārds uz Zemes oficiāli reģistrēts uz laikiem.
Ir divas brīvas apakšzvaigznes.

***

Со стороны международного права: вышеупомянутая база данных основана на Каталоге USNO A2.0., которым пользуется Агентство по Аэронавтике НАСА. Данную базу предоставила Американская Некоммерческая Организация SNUC

“Star Name United Catalog”, данный факт подтвержден Свидетельством на право модификации № 66/PE от 05.07.2005 г. Именно американский орбитальный телескоп Хаббл (HST) открывает данные звездные величины, поэтому приоритетное право для регистрации текстовых имен принадлежит именно им.

*

Rainis uz Merkura

http://www.starspace.lv/public/rainis_uz_merkura_04052009.htmlSaglabātā kopija

4.5.2009 Uz Merkura, Saules sistēmas vismazākās planētas atrodams Raiņa krāteris.
Raiņa vārdā nosaukts krāteris uz Merkura. Tā diametrs ir 82 kilometri.

*

un vēl -

Latvijas Rakstnieku Savienība iecerējusi “Dzejas dienu” logo – uzrakstu Dzejas dienas ar Oriona zvaigznāju – patentēt LR Patentu valdē, tādējādi to veidojot par zīmolu, simbolu, kas turpmāk tiktu izmantots “Dzejas dienu” rīkošanā un daudzināšanā.
*
“Dzejas dienas” ir viens no tradīcijām bagātākajiem mūsdienu kultūras dzīves notikumiem, daudzu dzejas cienītāju apziņā šī norise jau sen kļuvusi par zīmolu, tomēr Latvijas Rakstnieku savienība nolēmusi, ka šiem dzejas svētkiem jākļūst arī vizuāli atpazīstamiem. Šādā nolūkā piereģistrēts arī interneta domēns “www.dzejasdienas.lv”, kur ar laiku iecerēts veidot informācijas bāzi par Dzejas dienu norisēm un tradīcijām.Dzejas dienu logo un gada grafiskais noformējums ir redzēts konceptuāli ietilpīgs – uzrakstu “Dzejas dienas” veido no Raiņa piezīmju grāmatiņas ieskanēti burti un zilbes.
*
Savukārt Oriona zvaigznājs, kas apņem uzraksta pirmo burtu, bieži ticis pieminēts Raiņa piezīmēs. “Dzejas dienu” moto ir iedvesmojis tieši Orions.
*
“Neguļu. Ap trijiem redzu šogad pirmoreiz pie debesīm Orionu. Uzreiz jautrāks prāts, liekas, it kā slepens atbalsts un viss ļaunums atkāpjas. Ko tu man vari padarīt – aiz manis zvaigznes”, raksta Rainis 1917.gada 19.septembrī.
*
Tostarp – arī DAUKŠTA zvaigzne, post factum.
 

Vai VIENĪGI dzimtais brālis – RAINIS – ir novērtējis savas māsas DORAS STUČKAS (Pliekšānes) varenumu un DIŽENUMU?

Būs vien no taisnības jāatbild.
Lasu rosinošo
IMAGE0167
Tur atrodu
IMAGE0168
Bet RAINIS..
Krāsni mēdza iekurt, ka švirkst!

Interesantā kārtā man RADI ar Pliekšānu JASMUIŽAS laiku saistīti, pat STĀSTĪJA – poļu muižnieka REUTA sakarā. Dažas lietas. Vēlāk.

 

PSRS militāro atašeju darbība Latvē 1939. – 1940. – Čekai NENODOTĀ valsts militārā izlūkdienesta varoņu kohorta.. kas palika PSRSā. – Atkārtojums.

http://data.lnb.lv/nba01/LatvijasKareivis/1940/LatvijasKareivis1940-091.pdf

Drīzumā publicēšu infu par t.s. Tukuma grupu.

 

Šorīt visas tautas dziedā “Ku tu teci, kur tu teci..” videāli.

 
Image

Maskava asarām netic! – Ik dienu 12 reizes nedēļā. – Populārākais plakāts Rīgā. – Bonfoto.

IMAGE0143

 

“POSTKRIMA: Piebaltija” – Kā TO analizē Ig. PAVLOVSKIS, Kremļa “patstāvīgā” propagandas skaļruņa “Regnum.ru” ZR virziena šefs.

Документ: http://www.regnum.ru/news/1787435.html

ПОСТКРЫМ: Прибалтика

В посткрымской внешнеполитической реальности фактор Прибалтики вновь приобретает высокую геополитическую значимость как для России, так и для Евросоюза и США. Это обуславливается следующими причинами:

1. Форпост ОВК НАТО непосредственно у границ России (наличие военного контингента, возможность максимально быстрого приема вооруженных сил НАТО в порту Силламяэ и на аэродроме Эмари, центр кибер-безопасности НАТО в Таллине и т.д.)

2. Критическая масса российских граждан, проживающая в Латвии и Эстонии, а также лиц без гражданства, с вытекающей отсюда проблемой защиты гуманитарных прав соотечественников.

3. Стратегические транзитные пути для транзита грузов как России, так и Белоруссии.

4. Проблемы энергетической безопасности.

Государственный переворот на Украине ярко обнажил проблему взаимодействия российского внешнеполитического ведомства со странами, входившими в СССР, а после его развала, ставшими независимыми.

Взаимоотношения со странами Прибалтики ярко подтверждают тезис об отсутствии прогнозируемой и внятной политики по отношению к вновь образованным странам. Ставка на межличностную дипломатию и кулуарную поддержку определенных политически сил, которые делают периодические заявления о своей проросийскости (причем в основном эти заявления делаются в России, а не у себя на родине) оказалась абсолютно не эффективной.

С другой стороны, финансовая и моральная поддержка (т.н. “мягкая сила”) ряда организаций соотечественников, удобных посольству и активно продвигающих себя по линии “матрешки-балалайки-пушкин” также оказалась провальной. Поскольку ни активного влияния на общественную жизнь, ни изменения взглядов национальных элит и общественных настроений в пользу России в этих странах не происходит.

Наоборот, сегодня в Прибалтике мы можем наблюдать рост антироссийских настроений, и это не всегда связанно с нашими действиями на Украине или в какой-либо другой стране. Общественные и политические акции в пользу позиции России в украинском кризисе, как правило, в Прибалтике проводили общественные организации, не связанные с посольствами и не получающие финансирования по “соотечественной линии”.

На сегодняшний день, необходимо признать, что политическое пространство Литвы, Латвии и Эстонии нами проиграно. Ни один политик, заявивший о своей симпатии к России или просто нейтрально отзывающийся о нашей стране, прийти к власти в этих странах не сможет априори (и это при наличии огромных бизнес-связей и ориентации ряда отраслей народного хозяйства стран Прибалтики исключительно на Россию).

Примеры Нила Ушакова и Эдгара Сависаара только подтверждают данное правило (во-первых: пророссийскими этих политиков можно считать с большой натяжкой, во-вторых: они не определяют и не будут определять общеполитический вектор развития всей страны).

Необходимо также констатировать, что украинский кризис четко обозначил неумение российских структур работать с национальными масс-медиа. Ни в одной прибалтийской стране в национальных СМИ практически не представлена точка зрения России на украинский кризис (русскоязычные СМИ не в счет, поскольку они не оказывают влияние на политическую элиту этих стран). Наиболее показателен пример Литвы, где фактически установлена политическая национальная цензура (например, в СМИ Литвы широко была представлена информация о том, что снайперы на Майдане были из России, при этом ни опровержения этой информации, ни информации об избиении главы Первого украинского канала националистами за трансляцию выступления Путина не было).

Таким образом в Литве, частично Латвии и Эстонии, на сегодняшний день, мы имеем дело с четко сформированным агрессивным образом России, который активно используется как “пугалка” для обывателей и как инструмент для легимитизации своей антироссийской риторики для основной массы политиков.

В преддверии национальных выборов и выборов в Европейский парламент, следует ожидать дальнейшей радикализации антироссийской риторики на всем прибалтийском пространстве – как в СМИ, так и в политической жизни трех стран региона. Повлиять на этот процесс с существующим набором инструментов Россия не в состоянии.

Как итог, Москве необходимо готовиться к росту популярности националистических партий в Прибалтике и резкому сужению поля и возможностей для маневра в мероприятиях и заявлениях по защите гуманитарных прав соотечественников, поскольку отныне они будут трактоваться исключительно как попытка “пересмотра границ”.

Одновременно с этим будет происходить радикализация ряда движений соотечественников, которые будут экстраполировать крымскую ситуацию на свои страны. Это также будет являться вызовом для политики России в прибалтийском регионе. На сегодняшний день адекватного ответа на этот вызов у МИД РФ и структур АП, занимающихся приграничными странами, нет.

Еще одним фактором риска для РФ станет усиление присутствия в Прибалтике разведывательной и военной составляющих блока НАТО. Политические элиты этих стран, и так достаточно тесно связанные с США, будут всячески подталкивать последних к выдаче реальных “гарантий безопасности”. Это может выразиться как в физическом присутствии ограниченного воинского контингента НАТО на территории Латвии, Литвы, Эстонии, так и в более жестком контроле посольств США за текущей политической жизнью в этих странах

Из публичного пространства, на фоне усиления антироссийской риторики на ближайшее время уйдут вопросы реальной экономики: от вопросов энергетической безопасности, связанной с возможным переходом энергосистем Прибалтики в стандарт ENTSO-E и превращения Калининградской области в реальный “энергетический остров”, до вопросов транзита российских грузов через порты Прибалтики и сокращения грузоперевозок с января 2105 года из-за введения жестких ограничений на используемое топливо кораблями на Балтике. Любая инициатива со стороны России по обсуждению этих проблем будет встречаться крайне агрессивно как со стороны СМИ, так и со стороны само-экзальтированных национальных элит.

По накалу антироссийской риторики, на сегодняшний день несомненно лидирует Литва. На наш взгляд, это обусловлено предстоящими выборами президента, а также провалами в крупных инфраструктурных проектах, которые сейчас прикрываются мощной антироссийской истерией. Кроме этого, Литве удалось фактически ввести национальную цензуру, поскольку СМИ на других языках в стране практически отсутствуют, а СМИ на литовском языке либо находятся под контролем Департамента госбезопасности (ДГБ), либо боятся давать альтернативную точку зрения (примеры массовой травли политиков и журналистов по политическим взглядам достаточно многочисленны). Публичный отчет ДГБ ввел в массовое сознание жителей Литвы информацию о том, что каждый интересующийся в России Литвой – шпион ФСБ или ГРУ, а любой турист из Литвы в России может стать объектом вербовки “недружественных спецслужб”.

При этом пищевая промышленность Литвы и туристический бизнес достаточно сильно завязаны на Россию. И любые телодвижения России на этих направлениях могут быть достаточно болезненны для литовской экономики. Но в Литве стараются не замечать этой зависимости, а любое падение туристического потока в или проблемы с ветеринарной инспекцией однозначно воспринимаются как “происки Кремля” с последующей истерикой в СМИ.

Латвия, в силу географической, национальной и территориальной специфики не может себе позволить такую оголтелую русофобию, как Литва. Тем не менее, градус антироссийской истерии здесь также достаточно высок и будет сохраняться таким, как минимум до выборов в Сейм Латвии, которые пройдут этой осенью. Одновременно с этим в Латвии (в отличие от Литвы) присутствует большая русская община, часть которой, несомненно будет отстаивать свои права все более активно, выдвигать новые жесткие требования к правящей этнократии. России необходимо срочно сформулировать четкую позицию относительно “поддержки” или “не поддержки” этого течения и дать ответы на вопросы “соотечественного” движения в целом.

Отдельная тема – латгальский сепаратизм. После крымского казуса, даже обсуждение этого вопроса в СМИ Латвии будет находиться под строжайшим запретом, а внимание к этому региону со стороны правящей элиты будет достаточно высоким.

Эстония, как и остальные страны региона, в публичном пространстве занимает достаточно жесткую позицию по отношению к России. Однако формирование нового правительства, ощущение новой волны кризиса в стране, пережитые “бронзовые события” и наличие достаточно большой русской диаспоры делает вопросы “противостояния агрессии России” не настолько значимыми, как в Литве. Кроме того, необходимо помнить, что именно министр иностранных дел Эстонии Урмас Паэт озвучил, хоть и не по своей воле, информацию о том, что “свои стреляли в своих” на Майдане в Киеве.

События в Таллине в апреле 2007 года оказались недостаточным поводом для осознания провала внешней политики России в Прибалтике. Обнажив всю беспомощность “мягкой силы” и показав отсутствие реальных политических рычагов влияния, апрельский кризис 2007 года, тем не менее, не привел к качественным изменениям во внешней политике на данном направлении. Август 2008 года только обнажил всю политическую и информационную беспомощность России в Литве, Латвии и Эстонии. Если и из событий на Украине не будут извлечены соответствующие уроки, то Россия надолго останется в ситуации игнорирования ее интересов в стратегически важном регионе и главным ответственным за хаос, создаваемый искусственно у ее границ геополитическими противниками.

Игорь Павловский – шеф-редактор Северо-Западной редакции ИА REGNUM (Санкт-Петербург)

 

Latviskas, uzskatāmas ziņas par personu БОНИФАЦИЙ ДАУКШТС krieviskā GOOGLE. – Lūgtum!

http://www.google.lv/images?hl=lv&q=%D0%B1%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%84%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9+%D0%B4%D0%B0%D1%83%D0%BA%D1%88%D1%82%D1%81&cad=&sa=X&oi=image_result_group&ei=l81BU5DnCYL8ygO6uICgAw&ved=0CDMQsAQ

 

Modernās Ķīnas iepazīšanas pieturas. – 2001. gada rudens pārlidojumi.

Aiz šauruma – Formoza, Taivāna.

Šis dižais einuhs, admirālis, kas man blakus, esot jau 1421. gadā, pirms Kolumba atklājis Ameriku.

Mākslinieces darbnīcā Dienvidķīnas džungļos.

 

INTRIGA: – Virmo baumas par MANAS “kaitīgās” historesku TRILOĢIJAS (!) spechranizēšanu Maskavā. Kur mani honorāri nārsto?

Kas galu galā notiek ar MANAS fenomenāli tapušās GRĀMATAS

bonis.lv/…/kas-notiek-ar-manas-gramatas-par-marksisma-leninisma-vadonu-privato-dzivi-par-kadreiz-pazuduso-3-sejumu-nevaru-kont…Saglabātā kopija

30.6.2012 Vēsture un savs laiks – Bonifācijs Daukšts alias Bonifacijs Dauksts, Bonifacijus
Daukštas, Bonifacy Daukszt, Бонифаций Даукштс. Home


Kur nozūmēts 3. sējums?

Ir gūts tikai savāds atspogs no manas Maskavā nepieietās LIETAS:

КАК ГУЛЯЛИ КЛАССИКИ МАРКСИЗМА

/ Даукштс Бонифаций. – Москва: Независимое изд-во ПНТ, 1990, 1996, 2012.
Опис. по обл. Без огранич. срока хр.

Независимое изд-во ПНТ входит в профсоюз “Информ – Свобода”.

Pagaidām nevaru piekļūt. Tas ir t.s. samizdata “dzīļu” fonds:

фонд: НП, шифр: НП 3/2596, инв.№: 000124923

Nupat esot daļēji pārformēts. Kļūst interesanti..

 
 
Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 308 other followers